Stichting Sportkanjers

Stichting Sportkanjers is eigenaar van de sportkanjerclub.

Onze doelstelling is “versterken van het opvoedkundig klimaat in de sport”.

Ons uitgangspunt is “geen enkel kind mag buitenspel staan”.

Onze slogan is “word je beste zelf”.

Voor meer informatie zie onze website: Sportkanjers

 

Advertenties