Sportkanjerclub

De Sportkanjerclub, een club voor echte kanjers!

De sportkanjerclub is opgenomen op de menukaart van de sportimpuls. De sportimpuls is een landelijke subsidieregeling speciaal voor lokale sportaanbieders. De regeling subsidieert lokale sportaanbieders voor twee jaar voor in totaal 10.000 tot 125.000 euro.Informeer bij Stichting Sportkanjers naar de mogelijkhedenKlik hier voor de uitgebreide tekst van de menukaart
klik hier voor een korte samenvatting
Klik hier voor meer informatie over de sportimpuls

De sportkanjerclub is een fantastische plek voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Voor deze kinderen is het niet altijd mogelijk om succesvol lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. Dat is jammer, want onderdeel uitmaken van een vereniging is juist zo goed. (Esther Rutten, 2007) De sportkanjerclub is er natuurlijk ook voor kinderen die nog meer uit de sport willen halen. Zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid zijn vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden. De Sportkanjerclub werkt met de kanjermethode die ontwikkeld is door het instituut voor kanjertraining. De methode wordt veelvuldig in het onderwijs gebruikt en is erkend door het NJI (zie tekst NJI).

De Sportkanjerclub werkt met materialen en activiteiten gebaseerd op twee beproefde methodes:
1: De sociaal-emotionele interventie met de sportkanjermethode.
2: De motorische interventie ‘Zorg voor beweging’ van van Gelder & Stroes

Plesazere
In de Sportkanjerclub wordt gewerkt volgens het “Plesazere” principe: Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie. Het sportaanbod is op maat waardoor iedere deelnemer kan meedoen en niemand “buitenspel” staat.

Organisatievormen
De Sportkanjerclubs zijn er in verschillende organisatievormen. Zo zijn er Sportkanjerclubs die samenwerken met een school en alleen toegankelijk zijn voor eigen leerlingen. Andere Sportkanjerclubs zijn opgezet in samenwerking met een sportvereniging. Veel van de Sportkanjerclubs zijn voor iedereen toegankelijk. In alle situaties is er sprake van een intensieve samenwerking waardoor er kansen zijn voor de samenwerkingspartners om ook de reguliere lessen of trainingen te versterken

Activiteitenprogramma
Het programma bestaat uit een cyclus van bij voorkeur minimaal 15 lessen. De deelnemers worden begeleid door deskundige docenten of sportinstructeurs en experts op sociaal-emotionele ontwikkeling. De Sportkanjerclub streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen doorstromen naar het reguliere sportaanbod. We zoeken graag de samenwerking met lokale sportaanbieders. Door het gevarieerde aanbod is er ook sprake van een sportoriënterende werking.

Sportkanjertrainers
De begeleiding is in handen van sportkanjertrainers die over kennis van sport en bewegen beschikken. Daarnaast zijn ze goed ingevoerd in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zijn ze in staat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren.


Klik hier voor (voorbeeld) informatiebrochure Sportkanjerclub

Advertenties