Sportimpuls

Complete tekst menukaart sportimpuls 

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven.
(bron: website www.sportindebuurt.nl)

De sportimpuls is een regeling waar lokale sportaanbieders gebruik van kunnen maken. Een belangrijke voorwaarde is dat bij de projecten gebruik wordt gemaakt van interventies (producten, methodes, werkwijzen) die bewezen effectief zijn. Deze interventies zijn terug te vinden op de menukaart die bij de sportimpuls hoort. Met de subsidie kunnen organisaties de (op)start van activiteiten financieren. De hoogte van de subsidie kan variëren van 10.000 tot 125.000 voor twee jaar. (zie zonmw/sportimpuls 2014)

Samenwerking Stichting sportkanjers en Zorg voor beweging
In 2009 heeft stichting Sportkanjers de interventie “Sportkanjerclub” ontwikkeld. Tientallen verenigingen, particulieren, scholen en sportservicebureaus hebben gebruik gemaakt van de interventie. In 2011 hebben Stichting Sportkanjers en Zorg voor beweging de handen ineengeslagen en de interventie verder uitgewerkt. Nu is het mogelijk om naast de zorg voor kinderen met een sociaal-emotionele achterstand ook kinderen met een motorische achterstand te ondersteunen.

De interventie richt zich op kinderen variërend van een licht krasje tot een behoorlijke deuk. We streven ernaar dat geen enkel kind buitenspel staat en kan profiteren van het gehele sportaanbod. Naast de directe aandacht voor de deelnemers streven we ernaar dat het opvoedkundig klimaat bij de samenwerkende organisaties zich versterkt.

Advisering tbv aanvraag sportimpuls door sportkanjers ihkv de Sportkanjerclub
De lat zal hoog liggen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Bij de eerste tranche in 2012 werd door 900 organisaties een aanvraag gedaan ter waarde van in totaal 60 miljoen, 170 aanvragen zijn gehonoreerd (11,5 miljoen.) Aanvragers moeten een hoge relevatie(behoefte) aantonen (dmv buurtscans etc.) en het uitvoeringsplan moet ook van hoge kwaliteit zijn. Pas dan zal het onderscheidend genoeg zijn om in aanmerking te komen.

Stichting Sportkanjers kan en wil u ondersteunen en adviseren mbt uw sportimpulsaanvraag. In 2012 en 2013 hebben we met succes verschillende aanvragen begeleid.
(website www.sportkanjers.nl email wim@sportkanjers.nl mobiel 0653673208)

Advertenties