PleSaZeRe

Onze methodiek gaat uit van PleSaZeRe (Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie.)

Uitgebreide tekst PleSaZeRe

Plezier
Dit lijkt een eenvoudig uitgangspunt. Vanzelfsprekend moet het om plezier gaan. Echter, is ieder kind in staat plezier te hebben? Is de activiteit niet te moeilijk of te eenvoudig. Is er voldoende uitdaging of is het te spannend. Maar ook, heeft het ene kind plezier omdat het een ander kan pesten? De Sportkanjertrainer is in staat om plezier te “bewaken”. Activiteiten op maat, met mogelijkheden om te differentiëren. En aandacht voor de onderlinge verhoudingen in de groep.

Samenspelen
Het gaat binnen dit uitgangspunt niet zozeer dat kinderen samen een activiteit doen. Het gaat om de invulling ervan. Samenspelen gaat uit van bewuste interactie tussen de deelnemers om samen het maximale eruit te halen. Dat kan zijn op het niveau van competitie (beide willen winnen), van spel (samen opgang houden van de activiteit) of sparren (elkaar prikkelen om individuele grenzen te zoeken).

Zelfstandig
We streven ernaar dat kinderen zelfstandig een beweegsituatie kunnen opzetten en in stand kunnen houden. Dat vraagt vaardigheid om de activiteit te “modelleren” naar de gemeenschappelijke wensen en mogelijkheden. Dat vraagt naast “technische” kennis (afmetingen, regels en aantallen) ook sociaal-emotionele kennis. (Hoe wil ik het spel beleven en hoe wil de ander dat?). In plaats van zelfstandig gebruiken we daarom ook de term “zelfreguleren”.

Reflectie
Om sport, spel en bewegen ook optimaal te gebruiken voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden zetten we sterk in op het vermogen om te reflecteren op eigen gedrag en dat van een ander. We weten dat met name “prosociaal gedrag”( gedrag dat niet alleen gericht is op het eigen welzijn, maar ook op dat van anderen) wordt gestimuleerd en ontwikkeld door reflectie. Om kinderen te helpen om te reflecteren op gedrag tijdens sport, spel en bewegen zijn duidelijk hulpmiddelen (instrumenten) gewenst.

Advertenties